Verwijdering van batterijen/accu's

Opmerkingen over de verwijdering van de batterijen

In verband met de verkoop van batterijen of met de levering van apparaten die batterijen bevatten, zijn wij verplicht u op het volgende te wijzen:
U bent wettelijk verplicht om gebruikte batterijen in te leveren als eindgebruiker. U kunt gebruikte batterijen, die we dragen of hebben gedragen als nieuwe batterijen in ons assortiment, gratis terugsturen naar ons verzendingscentrum (verzendadres). De symbolen op de batterijen hebben de volgende betekenis:
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak betekent dat de batterij niet bij het huisvuil mag worden weggegooid.
Pb = Batterij bevat meer dan 0,004 gewichtsprocent lood.
Cd = batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium
Hg = batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik.

Neem de bovenstaande opmerkingen in acht.